ÇFARË OFRON PROCODEV

Cdo industri ka specifikat e veta. Per shkak te pervojes se fituar dhe ekspertizes se madhe te ekipit tone, ne mund t’ju ofrojme zgjidhje optimale te biznesit dhe te shkembejme know-how te kompanive globale, qe veprojne ne te njejten fushe. Duke kryer me shume se 320 projekte, ne kemi marre tashme pasqyre ne industrine tuaj.

Implementim

Ne garantojme sherbime implementimi software te klasit te pare per biznesin ne organizaten tuaj.Ne perdorim metodologjine ku te gjitha fazat e procesit te implementimit jane te paracaktuara dhe standardet jane te vendosur per çdo aktivitet te ekzekutuar. Rreziku i gabimeve eshte minimal, projektet zhvillohen normalisht pa pengesa dhe brenda kornizave Brenda buxhetit dhe afateve te vena paraprakisht.

Trajnime

Procodev ka nje ekip trajneresh te certifikuar, te cilet, perveç trajnimit te detyrueshem i cili kryhet me implementimin e sistemeve te SAP, kryejne trajnimet mbi tema te ndryshme qe lidhen me sistemet dhe aplikimet e tyre vertikale dhe horizontale, ne perputhje me nevojat e konsumatorit.

Mirembajtja

Mirembajtja eshte nje pjese e rendesishme e te gjithe procesit te implementimit te software-it te biznesit.Pavaresisht nga perpjekjet tona te perditshme per te ndihmuar biznesin e klienteve tane, duke punuar me teknologji perfshin shfaqjen e problemeve te ndryshme ne lidhje me shfrytezimin e sistemeve software - gabime, te dhenat e futura gabimisht ose te perpunuara, etj.

PRODUKTET

SAP BusinessObjects Enterprise

SAP Business Objects Enterprise ofron funksionalitet të rëndësishme të Biznes inteligjencës, që bën të mundur qasje të lehtë të të dhënave relevante të ndërmarrjes, kështu që vendimet të jene të sakta dhe domethënëse.

SAP BusinessObjects Live Office

SAP Business Objects Live Office mund të integrohet në Microsoft Office kështu që të dhënat top-aktuale të ndërmarrjes suaj mund ti dërgoni direkt në Microsoft PowerPoint, Excel dhe Word.

Crystal Reports Server

Crystal Reports Serveri është një zgjidhje tërësore për menaxhimin e raporteve, e cila përdoruesve profesional të departamentit për teknologji informative (IT) ju mundëson shpërndarjen, planifikimin dhe sigurimin e raporteve nëpërmjet internetit dhe E-Mailit.

SAP BusinessObjects Edge

Me ndihmën e këtij softueri të fuqishëm, që përfshin segmentin e mesëm, mund të analizoni biznesin tuaj dhe të keni informacione për një menaxhimi sukses-prurës.

SAP BusinessObjects Text Analysis & Intelligent Search

Shfletoj të gjitha burimet informative.Vetëm me një shikim mund ti shihni: punëtorët, kompanitë, konceptet, vendet dhe të gjitha informacionet tjera të rëndësishme, të cilat ekstraktohen nga mija faqe tekstuale.

SAP BusinessObjects Mobile

Informacione gjithnjë kur dhe ku keni nevojë

INDUSTRITE QE OPEROJME

Shitje me pakice
Transport dhe logjistike
Media
Shop
Bujqesore
Turizem
Prodhim
Ushqime dhe Pije
Kujddesi Shendetsor
Ndertim
Automobilistike
Sherbime profesionale